Ples anđela u Rajskom vrtu, Varaždinske mažoretkinje